Nolegz.com - Kowlipski #26 - se fait choper au Sofitel

#26 - Au Sofitel

Sofitel, New York, FBI, DSK, cravate, arrestation, Dominique Straus Kahn